Goed verhuren test.

Onderwerp: Voorkom discriminatie
1. Heeft u maatregelen genomen om discriminatie bij de selectie van een huurder te voorkomen?
Advies Voorkom discriminatie

Onderwerp: Verhuur uitbesteden
2. Besteedt u als pandeigenaar de verhuur en het beheer uit?
Advies Verhuur uitbesteden

Onderwerp: Identiteit huurder
3. Heeft u de identiteit van uw huurder gecontroleerd?
Advies Identiteit huurder

Onderwerp: Bewijs van inkomen huurder
4. Heeft u een bewijs van inkomen van uw huurder?
Advies Bewijs van inkomen huurder

Onderwerp: Huurprijs
5. Heeft u de huurprijs getoetst aan de regels van het woningwaarderingstelsel (wws)?
Advies Huurprijs

Onderwerp: Huisvestingsvergunning
6. Is voor uw woning een huisvestingsvergunning (HVV) nodig?
Advies Huisvestingsvergunning

Onderwerp: Basisregistratie Personen (BRP)
7. Heeft u uw huurder gevraagd om een kopie van de inschrijving BRP?
Advies Basisregistratie Personen (BRP)

Onderwerp: Standaard voorwaarden in huurcontract
8. Heeft u de standaard voorwaarden 'regels goed huurgedrag' meegenomen in uw huurcontract?
Advies Standaard voorwaarden in huurcontract

Onderwerp: Contante betalingen
9. Accepteert u contante betalingen van de huur?
Advies Contante betalingen

Onderwerp: Toestand woning
10. Heeft u documentatie van de toestand van de huurwoning voorafgaand aan de verhuur (met datum)?
Advies Toestand woning

Onderwerp: Voorkom illegaal gebruik
11. Controleert u de woning regelmatig op oneigenlijk gebruik?
Advies Voorkom illegaal gebruik

Onderwerp: Mistanden melden
12. Meldt u misstanden of ongeoorloofd gebruik in uw woning?
Advies Mistanden melden

Onderwerp: Onderhoud woning
13. Onderhoudt u de woning regelmatig?
Advies Onderhoud woning

Onderwerp: Woonoverlast voorkomen
14. Weet u wat te doen bij woonoverlast?
Advies Woonoverlast voorkomen

Onderwerp: Achterstand in betalingen
15. Weet u wat u moet doen als uw huurder moeite heeft om de huur te betalen?
Advies Achterstand in betalingen