Tips voor huurders.

Ook als u een goede huurder bent, kan het zijn dat u niet (volledig) op de hoogte bent van de regels die gelden. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we enkele tips op een rijtje gezet. Ook hebben we een aantal websites voor u geselecteerd waar u meer informatie kunt vinden over de verschillende onderwerpen.

Een huurwoning in Rotterdam huurt u van een particuliere verhuurder of een woningcorporatie. Woningcorporaties verhuren hun woningen vaak via Woonnet Rijnmond. Particuliere verhuurders meestal via advertenties op internet. 

Heeft u hulp nodig bij het huren van een woning?
Neem contact op met een Vraagwijzer in de buurt. 

Woont u in de wijk Carnisse?
Vraag dan het Huurteam om hulp.
 

Meer over Huurwoning vinden

In het huurcontract staan de belangrijkste afspraken over de huur. Zo voorkomt u onaangename verrassingen. In een huurcontract moet onder meer staan:

  • Wie de huurder is
  • Wie de verhuurder is
  • De huurprijs (volledig of verdeeld in kale huur en servicekosten)
  • De hoogte van de borg
  • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (bijvoorbeeld hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin)
  • De datum waarop het huurcontract ingaat
  • Het tijdstip en hoe de huur betaald wordt
  • De datum waarop elk jaar de huur wordt verhoogd
  • De huisregels
  • De handtekening van de huurder en de verhuurder

Leg de toestand van de huurwoning vast met foto’s voorzien van een datum die door u en de verhuurder worden ondertekend. Zo voorkomt u dat u achteraf uw borg niet terugbetaald krijgt.
 

Meer over Wat moet er in een huurcontract staan

Een woning mag niet zomaar voor elke huurprijs verhuurd worden. In Nederland bepaalt het puntensysteem de maximale huurprijs. Als u als huurder meer betaalt, heeft u mogelijk recht op een huurverlaging.

Naar 

Bijna alle huurprijzen gaan jaarlijks op 1 juli omhoog. Voor die prijsverhoging gelden bepaalde regels. Verhuurders moeten zich houden aan het wettelijk vastgelegde percentage voor huurprijsverhoging. En wat er in het huurcontract staat.

De Rijksoverheid legt de regels voor het verhogen van de huurprijs uit.

Soms is een huurder het niet eens met de huurprijsverhoging. Hij kan dan bezwaar maken bij de verhuurder. Als zij het niet met elkaar eens worden, dan kunnen zij de Huurcommissie inschakelen.

De Huurcommissie legt uit hoe dat werkt.
 

Meer over de Huurcommissie

Makelaars mogen geen Bemiddelingskosten in rekening brengen aan u als huurder als zij handelen in opdracht van de verhuurder. Bijvoorbeeld als zij het woningaanbod op hun website zetten. Makelaars kunnen hiervoor een boete krijgen, maar het gebeurt nog steeds. Heeft u bemiddelingskosten betaald? Dan kunt u die terugvragen bij de makelaar. Meld het daarnaast ook altijd bij de Autoriteit Consument & Markt.

Meer over Bemiddelingskosten terugvragen

Aan het einde van een huurcontract hoort u de borgsom die u betaald heeft, terug te krijgen. Deze kan alleen verrekend worden met een eventuele huurachterstand of het vergoeden van een schade waar u het met de verhuurder over eens bent. Meestal wordt de volledige borg terugbetaalt, al is daar soms enige aansporing voor nodig. Gebruik foto’s om aan te tonen dat u bepaalde schade niet heeft veroorzaakt.  

Het Juridisch Loket legt uit wat u kunt doen als u uw borg niet terugkrijgt.

Meer over Borg terugkrijgen

U moet zich altijd bij de gemeente inschrijven op het adres waar u woont. Als u dat niet doet, kunt u daar een boete voor krijgen. In sommige gebieden in Rotterdam heeft u ook een huisvestingsvergunning nodig om u in te kunnen schrijven.
 

Meer over Verhuizen

Bij het toewijzen van woningen mag niet gediscrimineerd worden. De verhuurder mag niet op basis van vooroordelen- en stereotypes een woning wel of niet verhuren. Heeft u zich tijdens een selectie weleens gediscrimineerd gevoeld door de verhuurder? Spreek de verhuurder hierop aan. En meld dit
 

Meer over Discriminatie op de woningmarkt

Het onderhoud van een woning moet op orde zijn. Dan blijft de woning prettig en veilig om in te wonen. Het onderhoud van een woning is verdeeld tussen verhuurder en huurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. Een huurder zorgt voor het kleine en dagelijkse onderhoud en zorgt ervoor dat het huis niet wordt beschadigd.

Meer over Klacht over onderhoud

Bij ernstig achterstallig onderhoud kunt u recht hebben op een tijdelijke huurverlaging totdat het achterstallige onderhoud is weggewerkt.

Meer over Tijdelijke huurverlaging aanvragen
 

Meer over Onderhoud huurwoning

Heeft u een huurwoning? Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) weet u zeker dat uw woning voldoet aan de eisen voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld gecertificeerde hang- en sluitwerk en goede verlichting. Het kost een inbreker meer tijd om zo’n woning binnen te komen. Hij slaat een woning met goede beveiligingsmaatregelen graag over.
 

Meer over Woninginbraak voorkomen

De gemeente Rotterdam accepteert niet dat huurders bedreigd worden. Iedereen moet zich veilig voelen in Rotterdam. Daar hoort bedreiging niet bij. Als huurder kunt u zich afhankelijk voelen van uw verhuurder. Sommige verhuurders maken daar misbruik van en maken zich schuldig aan bedreiging. 

Wordt u door uw verhuurder bedreigd met geweld?
Doe aangifte bij de Politie of bel 0900-8844. Meld het ook bij de gemeente.
 

Meer over Woonoverlast melden

Iedere Rotterdammer moet zich welkom en veilig thuis voelen in zijn eigen huis en buurt. Een prettige woonomgeving speelt hierbij een grote rol. Soms ervaren bewoners woonoverlast door hun buren of omgeving als een woning illegaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld hennepteelt, drugshandel of prostitutie. Meld overlast altijd zo snel mogelijk bij de gemeente.
 

Meer over Woonoverlast

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders wil voorkomen of oplossen. De Huurcommissie kan ook een uitspraak over meningsverschillen doen. Zijn u en de verhuurder het bijvoorbeeld niet eens over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. De rijksoverheid heeft de Huurcommissie ingesteld. De Huurcommissie hoort dus niet bij de gemeente Rotterdam.

Heeft u hulp nodig bij het starten van een procedure bij de Huurcommissie?
Neem dan contact op met een Vraagwijzer in de buurt.

Huurt u een woning in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Oud-Mathenesse of Tarwewijk?
Vraag dan het Huurteam om hulp.

Meer over Huurcommissie

Kunt u uw huur niet betalen? Kom dan snel in actie. Vraag hulp bij de Vraagwijzer. De medewerkers bij de Vraagwijzer weten wie u kan helpen bij het op orde krijgen van uw administratie. Of bij de aanpak van schulden.
 

Meer over Vraagwijzer