Tips voor huurders.

Ook als u een goede huurder bent, kan het zijn dat u niet (volledig) op de hoogte bent van de regels die gelden. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we enkele tips op een rijtje gezet. Ook hebben we een aantal websites voor u geselecteerd waar u meer informatie kunt vinden over de verschillende onderwerpen.

Verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten goed verhuren en zich netjes gedragen. Als zij dit niet doen, kunt u dit melden. Het maakt daarbij niet uit voor hoelang u huurt, of dat u arbeidsmigrant bent, of nog een woning zoekt.

Meer over het melden van ongewenst verhuurgedrag

Een huurwoning in Rotterdam huurt u van een particuliere verhuurder of een woningcorporatie. Woningcorporaties verhuren hun woningen vaak via Woonnet Rijnmond. Particuliere verhuurders meestal via advertenties op internet. 

Meer over Huurwoning vinden

In het huurcontract staan de belangrijkste afspraken over de huur. Zo voorkomt u onaangename verrassingen. In een huurcontract moet onder meer staan:

 • Wie de huurder is
 • Wie de verhuurder is
 • De huurprijs (volledig of verdeeld in kale huur en servicekosten)
 • De hoogte van de borg
 • Het adres en een omschrijving van het gehuurde (bijvoorbeeld hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin)
 • De datum waarop het huurcontract ingaat
 • Het tijdstip en hoe de huur betaald wordt
 • De datum waarop elk jaar de huur wordt verhoogd
 • De huisregels
 • De handtekening van de huurder en de verhuurder

Leg de toestand van de huurwoning vast met foto’s voorzien van een datum die door u en de verhuurder worden ondertekend. Zo voorkomt u dat u achteraf uw borg niet terugbetaald krijgt.

Om huurders te beschermen tegen onredelijke afspraken is er een aantal dwingende regels opgenomen in de wet. Daar mogen huurders en verhuurders niet zomaar van afwijken, ook al staan ze toch in het huurcontract. Wilt u uw huurcontract hierop laten controleren of heeft u andere problemen met uw huurcontract? Neem dan contact op met Huurteam Rotterdam voor gratis advies.

Meer over Wat moet er in een huurcontract staan

Heeft u maar voor een kortere periode een woning nodig? Of heeft u snel een woning nodig? En slaagt u niet binnen het reguliere aanbod? Dan zijn er ook aanbieders die werken met een tijdelijk huurcontract.

Let op:

 • Tijdelijke huurcontracten bieden beperkte huurbescherming waardoor u na afloop van uw contract de woning moet verlaten.
 • Als blijkt dat u een te hoge huurprijs betaalt, heeft u bij tijdelijke huurcontracten tot zes maanden na afloop van uw huurcontract de tijd om deze met terugwerkende kracht te laten verlagen. Het Huurteam Rotterdam helpt u hierbij.
 • Als naast een maximale termijn ook een minimale termijn (van bijvoorbeeld 1 jaar) is opgenomen in het huurcontract, is er waarschijnlijk sprake van een ongeldig tijdelijk huurcontract. Twijfelt u? Laat uw huurcontract dan controleren door het Huurteam Rotterdam.

Meer over tijdelijk huren vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer over de verschillende soorten huurcontracten voor een woning

Een woning mag niet zomaar voor elke huurprijs verhuurd worden. In Nederland bepaalt het puntensysteem de maximale huurprijs van een sociale woning. Als u als huurder meer betaalt, heeft u mogelijk recht op een huurverlaging. Doe de check en vul de huurprijscalculator in. Betaalt u te veel huur, schakel dan gratis Huurteam Rotterdam in voor hulp bij het verlagen van uw huurprijs. 

Naar Huurprijscalculator

Bijna alle huurprijzen gaan jaarlijks op 1 juli omhoog. Voor die prijsverhoging gelden bepaalde regels. Verhuurders moeten zich houden aan het wettelijk vastgelegde percentage voor huurprijsverhoging. En wat er in het huurcontract staat.

Huurt u een woning van een particuliere verhuurder en bent u het het niet eens met de huurprijsverhoging? Schakel dan gratis Huurteam Rotterdam in voor hulp. 

Meer over de regels die gelden voor het verhogen van de huurprijs

Makelaars mogen geen Bemiddelingskosten in rekening brengen aan u als huurder als zij handelen in opdracht van de verhuurder. Bijvoorbeeld als zij het woningaanbod op hun website zetten. Makelaars kunnen hiervoor een boete krijgen, maar het gebeurt nog steeds. Heeft u bemiddelingskosten betaald? Dan kunt u die terugvragen bij de makelaar. Meld het daarnaast ook altijd bij de Autoriteit Consument & Markt.

Meer over Bemiddelingskosten terugvragen

Aan het einde van een huurcontract hoort u de borgsom die u betaald heeft, terug te krijgen. Deze kan alleen verrekend worden met een eventuele huurachterstand of het vergoeden van een schade waar u het met de verhuurder over eens bent. Meestal wordt de volledige borg terugbetaalt, al is daar soms enige aansporing voor nodig. Gebruik foto’s om aan te tonen dat u bepaalde schade niet heeft veroorzaakt.  

Het Juridisch Loket legt uit wat u kunt doen als u uw borg niet terugkrijgt.

Meer over Borg terugkrijgen

U moet zich altijd bij de gemeente inschrijven op het adres waar u woont. Als u dat niet doet, kunt u daar een boete voor krijgen. Wees alert als u zich niet in mag schrijven van uw verhuurder. Uw verhuurder overtreedt dan mogelijk de regels van kamerverhuur. In sommige gebieden in Rotterdam heeft u ook een huisvestingsvergunning nodig om u in te kunnen schrijven.

Meer over Verhuizen

Bij het toewijzen van woningen mag niet gediscrimineerd worden. De verhuurder mag niet op basis van vooroordelen- en stereotypes een woning wel of niet verhuren. Heeft u zich tijdens een selectie weleens gediscrimineerd gevoeld door de verhuurder? Spreek de verhuurder hierop aan. En meld dit
 

Meer over Discriminatie op de woningmarkt

Het onderhoud van een woning moet op orde zijn. Dan blijft de woning prettig en veilig om in te wonen. Het onderhoud van een woning is verdeeld tussen verhuurder en huurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. Een huurder zorgt voor het kleine en dagelijkse onderhoud en zorgt ervoor dat het huis niet wordt beschadigd.

Bij ernstig achterstallig onderhoud kunt u recht hebben op een tijdelijke huurverlaging totdat het achterstallige onderhoud is weggewerkt. Het Huurteam kan u hierbij gratis helpen. Zij controleren uw woning en bepalen welke gebreken voor uw rekening zijn en welke voor uw verhuurder. 

Meer over Klacht over onderhoud

Meer over wat u kunt doen bij gebreken aan uw huurwoning

Meer over welke kosten voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn

Als huurder heeft u in sommige wijken een huisvestingsvergunning nodig. Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals inkomen uit werk. Pas na inschrijving bij de gemeente én als u een huisvestingsvergunning voor de woning heeft, kunt u in die wijk gaan wonen. Informeer dus altijd bij de gemeente of voor dit adres een huisvestingsvergunning nodig is. Zonder inschrijving bij de gemeente en zonder huisvestingsvergunning ergens gaan wonen waar dat niet mag, kan worden beboet.

Meer over de huisvestingsvergunning

Heeft u een huurwoning? Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) weet u zeker dat uw woning voldoet aan de eisen voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld gecertificeerde hang- en sluitwerk en goede verlichting. Het kost een inbreker meer tijd om zo’n woning binnen te komen. Hij slaat een woning met goede beveiligingsmaatregelen graag over.
 

Meer over Woninginbraak voorkomen

De gemeente Rotterdam accepteert niet dat huurders bedreigd worden. Iedereen moet zich veilig voelen in Rotterdam. Daar hoort bedreiging niet bij. Als huurder kunt u zich afhankelijk voelen van uw verhuurder. Sommige verhuurders maken daar misbruik van en maken zich schuldig aan bedreiging. 

Wordt u door uw verhuurder bedreigd met geweld?
Doe aangifte bij de Politie of bel 0900-8844. Meld het ook bij de gemeente.
 

Meer over Woonoverlast melden

Iedere Rotterdammer moet zich welkom en veilig thuis voelen in zijn eigen huis en buurt. Een prettige woonomgeving speelt hierbij een grote rol. Soms ervaren bewoners woonoverlast door hun buren of omgeving als een woning illegaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld hennepteelt, drugshandel of prostitutie. Meld overlast altijd zo snel mogelijk bij de gemeente.
 

Meer over Woonoverlast

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders wil voorkomen of oplossen. De Huurcommissie kan ook een uitspraak over meningsverschillen doen. Zijn u en de verhuurder het bijvoorbeeld niet eens over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. De rijksoverheid heeft de Huurcommissie ingesteld. De Huurcommissie hoort dus niet bij de gemeente Rotterdam.

Huurt u een particuliere woning in Rotterdam en heeft u hulp nodig bij het starten van een procedure bij de Huurcommissie?
Vraag dan het Huurteam om hulp. Zij kunnen voor u een procedure starten en betalen ook de legeskosten. Zo weet u zeker dat de procedure goed gevoerd wordt.

Meer over Huurcommissie

Kunt u uw huur niet betalen? Kom dan snel in actie. Vraag hulp bij de Vraagwijzer. De medewerkers bij de Vraagwijzer weten wie u kan helpen bij het op orde krijgen van uw administratie. Of bij de aanpak van schulden.

Check in ieder geval uw huurprijs. Is deze wettelijk gezien te hoog dan kan het Huurteam u gratis helpen om deze te verlagen. 

Meer over Vraagwijzer

Hulp nodig?

 • Huurteam Rotterdam staat voor u klaar. U kunt gratis en vrijblijvend hun hulp inschakelen. Huurteam Rotterdam wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam.
 • Voelt u zich geïntimideerd door uw verhuurder of makelaar? Meld intimidatie bij de gemeente via goedverhuren@rotterdam.nl. Wordt u door uw verhuurder bedreigd met geweld? Bel de politie op 0900-8844.