Tips voor verhuurders.

Ook als u een goede verhuurder bent, kan het zijn dat u niet (volledig) op de hoogte bent van de regels die gelden. Om het u gemakkelijk te maken, hebben we enkele tips op een rijtje gezet. Ook hebben we een aantal websites voor u geselecteerd waar u meer informatie kunt vinden over de verschillende onderwerpen.

Verhuurt u een woning of pand? Dan moet u zich aan een aantal regels houden. Zo verkleint u bijvoorbeeld de kans dat huurders met slechte bedoelingen een woning huren. Denk aan mensen die een hennepkwekerij in uw huis beginnen of er drugs opslaan. Ook voorkomt u dan schade aan uw pand of aanzienlijke boetes.
 

Meer over Regels voor goede verhuur

Elk huurcontract voldoet aan alle wettelijke eisen. Maak bij het opstellen van een huurcontract gebruik van het meest recente model huurcontract ROZ. Daarin zijn alle regels opgenomen.

Meer over Huurcontract

Als verhuurder mag u niet zomaar elke huurprijs vragen. De woning die u verhuurt, krijgt punten in het woningwaarderingsstelsel. Het aantal punten hangt af van de grootte en de kwaliteit van een woning of kamer. Valt de woning in de sociale sector, dan moet u zich houden aan de huurprijs die hoort bij dat puntenaantal.
Op de website van de Huurcommissie kunt de huurprijs nauwkeurig uitrekenen. Let op: als u een hogere huur vraagt dan de maximale huurprijs of als die huur niet past bij hoe u de woning heeft onderhouden, kan de huurder u dwingen de huur te verlagen. Dat kan via de Huurcommissie. De gemeente steunt daarbij de huurder.

Meer over Huurprijs uitrekenen

Kamers mogen alleen met een vergunning verhuurd worden. Kamerverhuur zonder vergunning is mogelijk tot maximaal 2 personen. Uw huurders moeten zich inschrijven op het adres waar zij wonen. Als u dit verbiedt, riskeert u een boete.

Meer over Kamerverhuur

Wilt u een leegstaande woning of een leegstaand gebouw tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld een leegstaande woning die te koop staat of gerenoveerd wordt? Of woonruimte in een gebouw dat geen woning is? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig.
 

Meer over Tijdelijke verhuur

U wilt een goede huurder voor uw pand. Een huurder die de huur op tijd betaalt en goed voor uw pand zorgt. Maar bij de keuze voor een huurder kunnen onbewuste vooroordelen een rol spelen. Zeker bij particuliere verhuurders, blijkt uit onderzoek. Wees u daarom bewust van eventuele vooroordelen en geef alle huurders dezelfde kans.
 

Meer over Discriminatie voorkomen

U moet weten aan wie u uw woning verhuurt. Vraag de huurder altijd om een geldig legitimatiebewijs. Controleer altijd of de persoon op het identiteitsbewijs ook degene is die het huurcontract tekent. En controleer of het legitimatiebewijs van de huurder echt is.
 

Meer over Kenmerken van een echt legitimatiebewijs

Staat uw woning in een wijk of buurt waarvoor de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek geldt? Dan hebben uw huurders een huisvestings­vergunning nodig. Zij moeten bijvoorbeeld aan bepaalde inkomenseisen voldoen. Ook mogen zij in het verleden geen overlast veroorzaakt hebben of crimineel gedrag hebben vertoond. Huurders moeten ook de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldig verblijfsdocument.
 

Meer over Huisvestingsvergunning

Niet alle huurders gedragen zich als goed huurder. Vaak lossen bewoners de overlast onderling op. Soms moet de gemeente maatregelen nemen. Een huurder die overlast veroorzaakt, houdt zich niet aan de huurovereenkomst. Is de overlast ernstig en komt het vaak voor? Dan kunt u naar de rechter gaan om de huurovereenkomst op te zeggen. Dit heet: laten ontbinden. U moet dan wel voldoende bewijs van de overlast verzamelen. Ook moet u laten zien dat u verschillende keren heeft geprobeerd om tussen bewoners te bemiddelen. U moet ook bewijzen dat u de huurder die overlast veroorzaakt verschillende keer heeft gewaarschuwd.
 

Meer over Woonoverlast aanpakken

Ook criminelen kunnen uw pand huren. Zij gebruiken het pand dan voor illegale activiteiten, zoals drugscriminaliteit, witwassen of illegale huisvesting. Zelf blijven zij buiten beeld, maar de verantwoordelijkheid kan dan bij u gelegd worden. 
 

Meer over Uw pand veilig verhuren

Besteedt u de verhuur en het beheer van uw pand uit? Geef dan de tussenpersoon opdracht zich te houden aan de regels voor goede verhuur. Kies altijd een makelaar die aangesloten is bij een branchevereniging. Heeft een verhuurmakelaar geen website of alleen een mobiel nummer? Wees dan extra alert. De kans is groot dat iemand dan niet betrouwbaar is.

Betaalt een huurder de huur niet? Dit is meestal een teken dat de huurder schulden heeft. U kunt veel ellende voor uzelf en voor de huurder voorkomen als problemen met geld zo snel mogelijk duidelijk zijn. Zo herkent u problemen met geld bij huurders:

•    De huurder betaalt de huur niet of te laat
•    De huurder betaalt maar een deel van de huur
•    De huurder reageert niet op een aanmaning

Heeft u al contact gehad met uw huurder om de betalingsachterstanden op te lossen? En heeft u uw huurder al gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening via VraagWijzer, maar zijn de problemen nog niet opgelost? Dan bent u mogelijk verplicht dit te melden bij de gemeente. Wij kunnen uw huurder hulp aanbieden bij het oplossen van de schulden. Kijk voor meer informatie op Landelijk Convenant Vroegsignalering - NVVK
 

Om misstanden op de particuliere verhuurmarkt tegen te gaan, heeft de gemeente Rotterdam een verhuurvergunning ingevoerd. Dit geldt alleen in de wijk Carnisse. Een van de voorwaarden om deze vergunning te krijgen, is een huurprijs vragen volgens het woningwaarderingsstelsel.

Meer over Verhuurdersvergunning

In Rotterdam geldt een opkoopbescherming voor woningen. Vanaf 1 januari 2022 is het in zestien wijken verboden om na koop van een woning deze te verhuren zonder vergunning.

Meer over de opkoopbescherming